Lina SandellLina - en musikalisk monolog


Blott en dag. Tryggare kan ingen vara. En liten stund med Jesus.

Många av våra mest kända psalmer är signerade Lina Sandell-Berg.

Men vem var hon?


I föreställningen Lina - en musikalisk monolog gestaltar jag 

Lina Sandells liv i ord och ton.  Pjäsen är ca 50 min lång

och passar att spela i de flesta lokaler. Ett antal av

Linas sånger ingår, och  åhörarna inbjuds att sjunga med.


Sedan premiären 2015 har jag spelat föreställningen på 

ett sjuttiotal olika platser runt om i Sverige.

Kyrkor, församlingshem, föreningslokaler och scener.

Varje spelplats är unik och ger sin prägel åt föreställningen!
"Emy blev Lina. Sorg och glädje, det mörka och det ljusa, blandades på ett bra sätt. Som en tråd genom hela programmet går Lina Sandells stora förtröstan på Gud, men också kampen med livet. Efter föreställningen/gudstjänsten var det många som uttryckte sin uppskattning av programmet. 

Tore Karlsson, kyrkoherde i Svenska Kyrkan, Månsarp

”Mötet med Lina Sandell berörde mig. Emy Stahl ger en fantastisk föreställning med sådan inlevelse att man bär med sig upplevelsen att verkligen ha mött Lina själv.”

Oskar Fornander, pastor  i Åsenhöga MissionsförsamlingFoto: Angelica Bengtsson 

Kostym: Sanna Holmgren-Jonsson 

Emy Stahl / Kulturfix