Lina Sandell

 

 

Lina - en musikalisk monolog

 

 

Blott en dag. Tryggare kan ingen vara. En liten stund med Jesus. Många av våra mest kända psalmer är signerade Lina Sandell-Berg. Men vem var hon?

 

I föreställningen Lina - en musikalisk monolog gestaltar jag Lina Sandells liv i ord och ton. Pjäsen är ca 50 min lång, och passar att spela i de flesta lokaler. Ett antal av Linas sånger ingår, och åhörarna inbjuds att sjunga med.

 

Sedan premiären 2015 har jag spelat föreställningen på ett femtiotal olika platser i södra Sverige. Kyrkor, församlingshem, föreningslokaler och scener. Varje spelplats är unik och ger sin prägel åt föreställningen!

 

 

”Mötet med Lina Sandell berörde mig. Emy Stahl ger en fantastisk föreställning med sådan inlevelse

att man bär med sig upplevelsen att verkligen ha mött Lina själv.”

Oskar Fornander, pastor i Åsenhöga Missionsförsamling

 

"Emy blev Lina. Sorg och glädje, det mörka och det ljusa, blandades på ett bra sätt. Som en tråd genom hela programmet går Lina Sandells stora förtröstan på Gud, men också kampen med livet. Efter föreställningen/gudstjänsten var det många som uttryckte sin uppskattning av programmet. Vi ser gärna att Emy kommer tillbaka till oss som Lina Sandell."

Tore Karlsson, kyrkoherde i Svenska Kyrkan, Månsarp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostym: Sanna Kostym och Produktion

Copyright © All Rights Reserved